Aniara 2019 - Att återvända till sina rötter

02.02.2017 kl. 17:38
När Klockriketeatern grundades för 25 år sedan var Harry Martinsons Vägen till Klockrike teaterns första uppsättning. Sedan dess har Martinsons text och vision alltid funnits med, men det krävdes mod att ta tag i Aniara.

 

När Klockriketeatern grundades för 25 år sedan var Harry Martinsons Vägen till Klockrike teaterns första uppsättning. Sedan dess har Martinsons text och vision alltid funnits med, men det krävdes mod att ta tag i Aniara.

Det är ganska exakt sextio år sedan Harry Martinson gav ut Aniara - En revy om människan i tid och rum, som troligen var den roman som slutligen landade Nobelpriset i hans famn. Sextioårsjubileet ger Klockrike en naturlig ingång i att sätta upp berättelsen.

Aniara är en rymddystopi som håller sej ännu i denna dag, men lätt verk är det inte.

- Martinson är ordets mästare och Aniara är väldigt existentiell. Det finns den kosmiska dimensionen med rymden och ensamheten, och det finns den obegripliga längtan som människorna på skeppet Aniara känner när de söker tröst hos varandra, säger Dan Henriksson som för tillfället jobbar med bearbetningen av Aniara.

Klockrikes Aniaraprojekt är treårigt och målet är att ha premiär för ett musikverk i maj eller juni 2019. Premiären sker i Philadelphia, USA.

- Det här är egentligen ett beställningsverk från kören The Crossing som verkar i Philadelphia. De gör mycket ny och experimentell musik och tillsammans med dirigenten Donald Nally kom vi fram till att Aniara skulle passa som verk för ett gemensamt projekt, säger Henriksson.

Henriksson bearbetar nu manuset som sedan kommer att landa hos en tonsättare. Det blir ett musikverk för kör, orkester och solister. Verket kommer att uppföras både i USA och i Finland.

En del av projektet är att ha en så öppen research som möjligt under de kommande tre åren. Det kommer att ordnas publikmöten, inläsningar och olika delar av projektet kommer att presenteras allt eftersom de blir klara. Konstnärer kommer att bjudas in i processen och det hela kommer att dokumenteras på olika sätt.

- Vi gör The Making of Aniara samtidigt, säger Henriksson.

Aniara består av 103 sånger, skrivna i olika versmått. Ramberättelsen är skeppet Aniara som flyr jorden, där en kärnkraftskatastrof ödelagt allt. Skeppet är på väg mot Mars, men hamnar ur kurs och styr obönhörligt mot en evig rymd.

- Martinsson skrev romanen på 1950-talet, bakom sej hade han Hiroshima och Nagasaki, andra världskriget, fånglägren och Gulag, och till sist Sovjetunionens vätebombsexperiment. Allt var väldigt nära och han bar på hela den mänskliga smärtan, det människan gjort mot sej själv - och det är klart att det genomsyrar hela verket.

Men det finns också andra sidor i Aniara. Det finns kärlek, kärleken mellan människor, kärleken till varandra och viljan att göra andra gott. Går man till den ursprungliga källan och verkligen försöker förstå vad Martinson ville säga med sångerna i Aniara, tror Henriksson att det går att hitta en optimism till mänskligheten.

- I boken Aniara finns ju ingen lösning, till slut hamnar de i ett Nirvana där allting slutar existera, och det kan man ju tänka att är som en tröst för dem.

 

Catariina Salo intervjuade Dan Henriksson den 19 januari 2017. 
Medverkande: Stina Engström, Matti Raita, Carl Alm och Dan Henriksson läser ur Harry Martinsons Aniara.
Musik av Matti Raita.

Catariina Salo