Vårens evenemang skjuts upp

17.03.2020 hrs 13:00
Klockriken kevään tapahtumat siirtyvät | Klockrike is postponing events this spring

På grund av läget och de allmänna åtgärderna för att stävja coronaepidemin flyttas vårens evenemang på Klockriketeatern framåt. 

Mästarkursen "Blankvers på scenen" med Stina Ekblad den 29 mars samt det internationella Shakespeare-symposiet den 6 maj skjuts upp.

Vi på Klockriketeatern följer noggrant med situationen och jobbar på att hitta nya tidpunkter för kursen och symposiet längre fram. Vi meddelar möjligast fort om de nya tidtabellerna – och hoppas och önskar att så många av er som möjligt kan närvara då. Om du redan har bokat en plats/biljett, är din anmälan giltig även för det nya datumet.

Klockrikes kommunikatör Ida Henrikson svarar gärna på eventuella frågor: idahenriks@gmail.com eller 040 8484 585.

Vi önskar vår publik & våra vänner en trygg vår och hoppas att ni och era närstående hålls friska.

Kärlek // Klockriketeaterns personal

 

Klockriken kevään tapahtumat siirtyvät

Klockriketeaternin suunnitellut tapahtumat keväällä 2020 siiretään koronaepidemiaan liittyvästä tilanteesta johtuen.

Kansainvälinen Shakespeare-symposiumi 6 päivä toukokuuta pidetään myöhempänä ajankohtana.

Seruaamme tillannetta tarkasti, ja pyrimme löytämään uuden päivän symposiumille mahdollisimman pian. Pahoittelemme ja toivomme, että aikataulunmuutokset eivät aiheuta liikaa ongelmia. Jo varatut liput voi käyttää tulevassa symposiumissa. Ilmoitamme uudesta päivämäärästä mahdollisimman pian.

Klockriken tiedottaja Ida Henrikson vastaa mielellään kysymyksiin: idahenriks@gmail.com tai 040 8484 585.

Toivotamme yleisöllemme ja ystävillemme turvallista kevättä, ja toivomme että te kaikki pysytte terveinä.

Rakkaudella // Klockriken henkilökunta

 

Klockrike is postponing events this spring

Due to the situation and safety measures regarding the corona virus, we are postponing events this spring.

The international Shakespeare symposium on May 6th will take place in a later time.

Hopefully, this will not cause too much inconvenience, and we wish to see all of you later on. We are following the situation closely, and working on finding a new date for the event. Tickets that have been booked are still valid for the later symposium. Information about all the details will be given as soon as possible.

Klockrike's communications manager Ida Henrikson is happy to answer any questions: idahenriks@gmail.com or +358 40 8484 585

We wish our audience and our friends a safe springtime and hope that you and yours are staying healthy.

With love // Klockriketeatern

 

Klockriketeatern